Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Będzinie

Życzenia na nowy rok szkolny

2 wrzesień 2018

1wrzesniaznplogonowy rok 2018

życzy

Ewa Koralewska

Prezes Oddziału

Związku Nauczycielstwa Polskiego