Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Będzinie

Sekcje związkowe

Zarząd

Oddziałowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi ZNP

w Będzinie

 

 1. Grażyna Bąba – przewodnicząca
 2. Katarzyna Nowak – wiceprzewodnicząca
 3. Urszula Chmielarska – sekretarz
 4. Witold Gdesz
 5. Hanna Malicka
 6. Śledź Dorota
 7. Ewa Wojciechowska

Zarząd

Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP

w Będzinie


 1. Bożenna Cisz – Przewodnicząca
 2. Jadwiga Rumas – wiceprzewodnicząca
 3. Ewa Sumara – sekretarz
 4. Teresa Gryc
 5. Maria Kaim
 6. Zofia Olbińska-Gdesz
Spotkania Sekcji Emerytów i Rencistów
Terminy spotkań SEiR w roku 2018:

15stycznia

19 lutego

19 marca

16 kwietna

21 maja

18 czerwca

17 września

15 października DEN

19 listopada

10 grudnia

Spotkania rozpoczynają się o godzinie 11.00