Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Będzinie

Sekcje związkowe

Zarząd

Oddziałowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi ZNP

w Będzinie

 

 1. Grażyna Bąba – przewodnicząca
 2. Katarzyna Nowak – wiceprzewodnicząca
 3. Urszula Chmielarska – sekretarz

Zarząd

Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP

w Będzinie


 1. Bożenna Cisz – Przewodnicząca
 2. Jadwiga Rumas – wiceprzewodnicząca
 3. Ewa Sumara – sekretarz
 4. Danuta Koch-Olszewska
 5. Teresa Gryc
 6. Zofia Olbińska-Gdesz
 7. Krystyna Harążka
 8. Teresa Kołat – członek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

 

Spotkania Sekcji Emerytów i Rencistów
w każdy trzeci poniedziałek miesiąca.