Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Będzinie

Oddziałowa Komisja Rewizyjna

 

Oddziałowa Komisja Rewizyjna

  1. Barbara Pietras – przewodnicząca – SP 6
  2. Teresa Kołat – SEiR
  3. Agnieszka Margiel – PM 9
  4. Dorota Śledź – PM 6