Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Będzinie

Pomoc prawna

BIURO ZOŚ ZNP OTWARTE OD 8.00-15.30

GODZINY PRACY PRAWNIKÓW ZOŚ W KATOWICACH

Imię i nazwisko

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Dariusz Dwojewski       800-1500  
Łukasz Kajda     800-1500   800-1500
Tomasz Kędra 900-1500 900-1500   900-1500  
Michał Olesiak   800-1500 800-1500    

Porady udzielane są na miejscu za okazaniem ważnej legitymacji  związkowej, odcinka wynagrodzenia z pokazaną składką członkowską lub zaświadczenia wystawionego przez właściwy Oddział ZNP.

♦ Porady telefoniczne (tel.32 253-95-48) dla członków ZNP udzielane są po uprzednim potwierdzeniu przynależności danej osoby do ZNP przez Prezesa właściwego  Oddziału ZNP.

♦ Porady dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych – na podstawie pisma   właściwego Oddziału ZNP.

♦ Pierwszeństwo w udzielaniu porad mają osoby zgłaszające się do Biura Okręgu Śląskiego ZNP przed osobami zgłaszającymi się po poradę telefoniczną.

♦ Pytania do prawników można przesyłać na adres prawnikslok@znp.edu.pl z adresów w domenie @znp.edu.pl

♦ Ze względu na udział prawników w rozprawach sądowych oraz prowadzenie szkoleń, proszę o wcześniejsze upewnienie się, czy w danym dniu będą udzielane porady.