Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Będzinie

Dokumenty

 

Statut ZNP

USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY

Karta Nauczyciela

Pakt dla edukacji

Kodeks pracy

Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

Ustawa o Związkach Zawodowych