Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Będzinie

Druki i formularze

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 2020Wniosek zasiłek statutowy– nowy

Wniosek o zapomogę losową– nowy

Wniosek o zapomogę z numerem konta

Wniosek o skreślenie z ewidencji członków Oddziału ZNP

Regulamin zapomóg losowych w Oddziale

Regulamin zasiłków statutowych