Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Będzinie

Prawa członków ZNP

PRAWA CZŁONKÓW ZNP

Z tytułu przynależności do ZNP każdy posiada prawo do korzystania z:

Ochrony prawnej w zakresie:

Pomocy materialnej w zakresie