Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Będzinie

Ogniska

Wykaz Ognisk ZNP

Kadencja 2019 -2024

Nr Ogniska

Nazwisko i imię Prezesa Ogniska

Placówki

1. Grabińska – Bernat Anna

III LO

2. Klimek Małgorzata

SP nr  2

3. Kopysta Mariola

SP nr 3

4. Trzęsicka Urszula

SP nr 8

5. Bąba Grażyna

SP nr 13

6. Machnik Anita

SP nr 9

7. Nowicka Ewa

SP nr 10

8. Biała-Skóra Beata

SP nr 11

9. Wyrwas Katarzyna

II LO

10. Busz Grażyna

PM nr 1

11. Chmielarska Urszula

PM nr 5

12. Witkowska Beata

SP nr 4

13. Sapota Grzegorz

CKZiU

15. Staśko Adam

PSM

16. Nowak Żaneta

PPPP

17. Śledź Dorota

PM  nr 6

18. Haj Barbara

SP nr 1

19. Pietras Barbara

SP nr 6

20. Koch Renata

SP nr 1 Wojkowice

21. Możdżeń Anna

SP nr 3

22. Orkisz Marta

PM  nr 2, Żłobek Miejski nr 1

23. Bujak Grażyna

PM nr 10

24.

PM nr 13

25. Kaczor Marta

PM 14, PM 15

26. Wesołowska Edyta

PM nr 4

27. Margiel Agnieszka

PM nr 9

28. Kachniarz Ewelina

PM nr 8

29. Błaszczyk Aleksandra

ZSOiT Wojkowice

30. Szkuta Ewa

SOSW

31. Toll-Wnentrzak Mirosława

PMDK

32. Szewczyk Grażyna

I LOŁącznicy

   Lp.

              Nazwisko i imię           Placówka
    1. Mader Sylwia

PM 13

    2. Pluszyńska Marzena, Tomasik Ilona

PM 14

    3. Bartos Ewa

PM 11

    4. Cesak Monika

PM 12