Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Będzinie

Sipowcy w placówkach

 

Zakładowi Społeczni Inspektorzy Pracy

Lp.

Placówka Imię i nazwisko SIP
1. Gimnazjum nr 3

im. H. Sienkiewicza

Małgorzata Klimek
2. ZSOiT w Wojkowicach Ewa Koścień
3. Szkoła Podstawowa nr 3

w Wojkowicach

Izabela Hołaj
4. MZS nr 4 im. Noblistów Polskich Małgorzata Chwalba
5. Szkoła Podstawowa nr 1

im. A, Mickiewicza

Agnieszka Zugaj
6. Gimnazjum w Wojkowicach Barbara Piątek
7. III LO im. C.K.Norwida Elżbieta Kaszyńska
8. II LO im. S. Wyspiańskiego Sylwia Szostakowska