Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Będzinie

Sipowcy w placówkach

 

Zakładowi Społeczni Inspektorzy Pracy

Lp.

Placówka Imię i nazwisko SIP
1. SOSW Agnieszka Zugaj –  koordynator SIP
2.  III LO im. C.K.Norwida  Elżbieta Kaszyńska
 3. SP nr 6 im. Marii Konopnickiej Paulina Piesiak  SIP
 4.   SP nr 1 im.Adama Mickiewicza  Katarzyna Telega – SIP