Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Będzinie

Ustawa

 

Ustawa o Społecznej Inspekcji Pracy

Materiały:

Zadania i uprawnienia kontrolne Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy

Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy

Służba bhp a społeczna inspekcja pracy

Regulamin wyboru Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w placówkach oświatowych Będzina i Wojkowic- tekst jednolity

Porządek zebrania wyborczego Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy

Protokół Komisji Mandatowej

Protokół zebrania wyborczego Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy

PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ