Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Będzinie

Sekcje zawodowe

Arleta

Zarząd

Oddziałowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP

w Będzinie

 

  1. Iwona Filus – przewodnicząca
  2. Ewa Słania – Kawiorowska

 

Zarząd

Oddziałowej Sekcji Wychowania Przedszkolnego ZNP

w Będzinie

 

  1. Arleta Dyba – przewodnicząca
  2. Grażyna Bujak- wiceprzewodnicząca Sekcji Wychowania Przedszkolnego
  3. Marzena Pluszyńska- członek Zarządu SWP