Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Będzinie

Sekcje zawodowe

 

Zarząd

Oddziałowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP

w Będzinie

  1. Karolina Jakóbczyk – przewodnicząca
  2. Ewa Słania – Kawiorowska – członek Zarządu Sekcji
  3. Anna Krzyczkowska – członek Zarządu Sekcji.


Zarząd Oddziałowej Sekcji Wychowania Przedszkolnego ZNP

w Będzinie

 

  1. Grażyna Bujak – przewodnicząca
  2. Ewelina Kachniarz – wiceprzewodnicząca Sekcji Wychowania Przedszkolnego
  3. Marzena Pluszyńska- członek Zarządu Sekcji Wychowania Przedszkolnego