Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Będzinie

Zarząd Oddziału

ZARZĄD ODDZIAŁU MIĘDZYGMINNEGO

ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

w Będzinie

 w kadencji 2019-2024

Sekretariat Zarządu Oddziału

 1. Koralewska Ewa- Prezes Oddziału
 2. Cisz Bożena – Wiceprezes Zarządu Oddziału
 3. Olszewska- Koch Danuta – Wiceprezes Zarządu Oddziału

Prezydium Zarządu Oddziału

 1. Bąba Grażyna – Przewodnicząca Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi
 2. Bujak Grażyna – Przewodnicząca Sekcji Wychowania Przedszkolnego
 3. Gryc Teresa – księgowa
 4. Jakóbczyk Karolina – Przewodnicząca Sekcji Szkolnictwa Ogólnego i Bibliotekarskiej
 5. Koch Renata – SP nr 1 Wojkowice
 6. Nowicka Ewa – SP nr 10
 7. Sapota Grzegorz – ZSTU

Członkowie Zarządu Oddziału

 1. Chmielarska Urszula – PM nr 5
 2. Gorczyńska Magdalena – SP nr 3
 3. Haj Barbara – SP nr 1
 4. Harążka Krystyna – SEiR
 5. Kubik – Kopysta Mariola –SP nr 3
 6. Możdżeń Anna – SP nr 3 Wojk.
 7. Orkisz Marta – PM nr 2
 8. Pluszyńska Marzena – PM nr 14
 9. Rumas Jadwiga – SeiR
 10. Samsonowicz Anna – SP nr 13
 11. Szczygieł Iwona – SP nr 6

Oddziałowa Komisja Rewizyjna

 1. Pietras Barbara – Przewodnicząca – SP nr 6
 2. Kołat Teresa – SEiR
 3. Margiel Agnieszka – PM nr 9
 4. Śledź Dorota – PM nr 6