Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Będzinie

Zmiany w Karcie Nauczyciela

3 styczeń 2018

Zarząd Oddziału ZNP w Będzinie

organizuje szkolenie dla członków ZNP:

 Zmiany w Karcie Nauczyciela

   Szkolenie odbędzie się 11.01.2018 r. o godz. 9.00 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie, w klubie „Pod Sową”. Wykładowcą będzie Pan Dariusz Dwojewski – prawnik Okręgu Śląskiego ZNP.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenia udziału w szkoleniu do 9 stycznia 2018 r. nr  telefonu: 32 267 39 32 lub 695 073 365.

Z poważaniem

Ewa Koralewska