Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Będzinie

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Emerytów i Rencistów

6 luty 2019

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Emerytów i Rencistów, odbędzie się 18 lutego 2019r. o godzinie 12.30