Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Będzinie

Żądamy godnych podwyżek!

3 kwiecień 2018

26 marca br. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Dokument wchodzi w życie 1 kwietnia br.

godnie zarabiać plakat

Związek negatywnie zaopiniował projekt rozporządzenia wskazując m.in. na fakt, że podwyżka o ok. 5 proc. od 1 kwietnia br. nie przewiduje wyrównania od 1 stycznia. Dlatego w skali całego roku wzrost wynagrodzeń wyniesie 3,75 proc. Biorąc pod uwagę inflację – podwyżka wyniesie tylko 1,45 proc.!

Przez ostanie kilka lat nie dokonano jakichkolwiek podwyżek wynagrodzeń nauczycielskich, dlatego zdaniem ZNP, zaproponowany wzrost wynagrodzenia zasadniczego, a zwłaszcza sposób jego finansowania ze zlikwidowanych składników wynagrodzenia nauczycieli, ograniczonych etatów, wydłużenia ścieżki awansu zawodowego, uwłacza godności zawodu nauczyciela.

Od 1 kwietnia stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego wyniosą w poszczególnych grupach nauczycieli:

* Z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym:

stażysta – 2 417 BRUTTO, czyli o 123 zł więcej niż obecnie

kontraktowy – 2 487, czyli o 126 zł więcej

mianowany – 2 824, czyli o 143 zł więcej

dyplomowany – 3 317, czyli o 168 zł więcej

* Z tytułem zawodowym magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytułem zawodowym licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym:

stażysta – 2 127, czyli o 108 zł więcej

kontraktowy – 2 180, czyli o 111 zł więcej

mianowany – 2 461, czyli o 125 zł więcej

dyplomowany – 2 889, czyli o 147 zł więcej

* Z tytułem zawodowym licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, z pozostałym wykształceniem:

stażysta – 1 877, czyli o 95 zł więcej (w przypadku nauczycieli z „pozostałym wykształceniem” – o 344 zł więcej)

kontraktowy – 1 923, czyli o 98 zł więcej („pozostali” – o 355 zł więcej)

mianowany – 2 160, czyli o 110 zł więcej („pozostali” – o 414 zł więcej)

dyplomowany – 2 525, czyli o 128 zł więcej („pozostali” – o 493 zł więcej)

Minister edukacji, informując o podpisaniu rozporządzenia ws. minimalnych pensji, na stronie internetowej ministerstwa zamiast płacy minimalnej podała średnie wynagrodzenia (to wynagrodzenie to konstrukcja wirtualna).

walka o podwyzkianna zalewska niszczy status zawodowy