Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Będzinie

XVI DZIEŃ ZWIĄZKOWCA

8 listopad 2018

Gospodarzem XVI Dnia Związkowca był Międzygminny Oddział ZNP w Będzinie. Patronat nad uroczystością, obok tak oczywistego jak Prezes ZNP  Sławomir Broniarz i Prezes Okręgu Śląskiego Jadwiga Aleksandra Rezler, objął Łukasz Komoniewski Prezydent Miasta Będzina, współorganizator uroczystości, która jest uhonorowaniem rocznej pracy Związkowców.

Swoją obecnością obchody uświetnili: Prezes ZNP Sławomir Broniarz, Prezes Okręgu Śląskiego Jadwiga Aleksandra Rezler; Członkowie Prezydium Zarządu Głównego: Prezes Okręgu Dolnośląskiego Mirosława Chodubska, Prezes Okręgu Świętokrzyskiego Wanda Kołtunowicz, Prezes Okręgu Opolskiego Wanda Sobiborowicz, Prezes Okręgu Łódzkiego Marek Ćwiek; Członkowie Zarządu Głównego ZNP: Ewa Niedbała i jednocześnie wiceprezes Zarządu Okręgu Śląskiego, Marek Fabryczny, Alina Michalak, Małgorzata Popińska, Grażyna Bąba jednocześnie, Przewodnicząca Okręgowej Sekcji PAiO, Aneta Masztalerz Przew. Centralnego i Okręgowego KMN; Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej ZG Stanisława Szczotka, Maria Kuncewicz, Andrzej Soroka i Aleksander Bogusławski, Wiceprezesi Zarządu Okręgu Śląskiego: Barbara Redkowska, Zbigniew Dworecki.

Gościem XVI Dnia Związkowca byli również Aneta Trojanowska – członek Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki i Prezes Rady Uczelnianej ZNP przy Uniwersytecie  Śląskim oraz Wacław Czerkawski – Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Śląskiego.

Na zaproszenie będzińskich związkowców odpowiedział Śląski Wicekurator Oświaty Pan Jacek Szczotka, który otrzymał od Prezydenta RP upoważnienie do wręczenia odznaczeń państwowych. Dzięki temu można było wręczyć podczas uroczystości odznaczenia państwowe i resortowe.

Na wniosek Związku Nauczycielstwa Polskiego Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, przyznał Złoty Krzyż Zasługi Kol. Jadwidze  Aleksandrze Rezler – Prezes Okręgu Śląskiego ZNP oraz Kol. Barbarze Kiereś – wiceprezes Oddziału ZNP w Katowicach; Srebrny Krzyż Zasługi Kol. Grażynie Sośnie – Prezes Oddziału ZNP w Świętochłowicach i Kol. Bożenie Respondek – Wiceprezes Oddziału ZNP w Katowicach; Brązowy Krzyż Zasługi Kol. Urszuli  Tomali – z Oddziału ZNP w Katowicach i Kol. Ewie Podemskiej-Pniok – z Oddziału ZNP w Katowicach; Medal Złoty za Długoletnią Służbę Kol. Marii Kantyce – z Oddziału ZNP w Sosnowcu.

Śląski Wicekurator Oświaty Pan Jacek Szczotka wręczył również 52 Medale Komisji Edukacji Narodowej nadawane przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

ZŁOTE ODZNAKI ZNP najwyższe wyróżnienie związkowe przyznawane przez Zarząd Główny za szczególne osiągnięcia w działalności związkowej, przyczyniającej się do podniesienia rangi zawodu nauczycielskiego i pozostałych pracowników oświaty wręczał Prezes ZNP Sławomir Broniarz.  Podczas uroczystości w Będzinie otrzymało je 32 osoby.

Uhonorowaniem 50-letniej przynależności do ZNP jest „Odznaka za 50-letnią przynależność do ZNP”, w tym roku otrzymało ją z rąk Prezesa ZNP Sławomira Broniarza 5 osób.

Od 2005 roku w uznaniu zasług dla środowiska oświatowego  w tym za działania i promocję Związku Nauczycielstwa Polskiego, Okręg Śląski przyznaje tytuł PRZYJACIEL  ZNP. Podczas XVI Dnia Związkowca statuetkę i tytuł Przyjaciela ZNP otrzymał Krzysztof Dudziński – Przewodniczący Rady Miejskiej  Będzina.

W imieniu odznaczonych podziękowała za wyróżnienie Grażyna Cholewa – Członek Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP i Prezes Oddziału ZNP w Kłobucku

Na zakończenie obchodów XVI Dnia Związkowca dla gości i odznaczonych wystąpił  zespół Back to Big Band.

20181020_12432820181020_12024220181020_133232Więcej zdjęć w galerii.