Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Będzinie

Wszystkim Członkom ZNP dziękuję za cały rok wytężonej pracy.

11 lipiec 2017

wakacje 2017