Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Będzinie

Podziękowania Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Kol. Sławomira Broniarza.

14 grudzień 2016

Koleżanki, Koledzy!

Dziękujemy za zaangażowanie!

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i uczestniczkom sobotniej manifestacji „NIE dla chaosu w szkole” 19 listopada br. oraz organizatorom wyjazdu do Warszawy!

Przyjechaliście z całej Polski, by  na ulicach stolicy pokazać sprzeciw wobec planowanej reformie oświaty. Razem z nami – pomimo fatalnej pogody – byli rodzice, absolwenci gimnazjów, samorządowcy, eksperci, przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół niepublicznych i społecznych.

Dziękujemy za mobilizację, sprawną organizację i ogromne zaangażowanie!

Nasza manifestacja była na tyle ważnym wydarzeniem, że teraz – niestety – spotykamy się z falą oszczerstw  pod adresem ZNP.

Jednym z nich jest sprawa kopca z kredy.

Stanowczo dementujemy doniesienia, że na kopcu z kredy, usypanym na zakończenie manifestacji, została umieszczona lub pozostawiona flaga państwowa RP.

Związek Nauczycielstwa Polskiego szanuje symbole narodowe i otacza je należytą czcią. Jako polscy nauczyciele jesteśmy przywiązani do symboli i tradycji narodowych i z oburzeniem przyjmujemy insynuacje, że mogliśmy potraktować je bez należnego im szacunku!

Na kopcu z kredy uczestnicy zostawiali również przygotowane przez siebie transparenty i banery na drzewcach (wykonane z papieru lub płótna), które zawierały nazwy likwidowanych gimnazjów.

Jeden z takich banerów – umieszczony na dwóch drzewcach, co widać na zdjęciu przywoływanym w mediach – został złożony na kopcu tuż przed zakończeniem manifestacji. Z uwagi na kolorystkę niesłusznie został uznany przez część dziennikarzy za flagę państwową!

W pobliżu kopca znajdowali się ochraniający manifestację funkcjonariusze policji (widoczni na zdjęciach), którzy z pewnością interweniowaliby, gdyby doszło do niewłaściwego zachowania ze strony uczestników protestu.

Drugim – porozumienie na rzecz oświaty z partiami.

W porozumieniu na rzecz oświaty, które jest od roku dostępne na stronie internetowej ZNP, nie ma słowa o gimnazjach. Jest za to mowa o utrzymaniu dotychczasowej struktury oświaty!

W 2015 r. ZNP zaproponował Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, Platformie Obywatelskiej, Prawu i Sprawiedliwości, Nowoczesnej,  Kukiz’15, Zjednoczonej Lewicy oraz Partii Razem, podpisanie porozumienia na rzecz oświaty, które przewidywało zachowanie gimnazjów w ramach obowiązującej struktury szkolnej (punkt 2). Dwie ostatnie organizacje podpisały porozumienie.

Powtarzanie, że Związek w ubiegłym roku rzekomo podpisał porozumienie dotyczące likwidacji gimnazjów, jest nieprawdą. A dodatkowo w obecnej sytuacji, powtarzanie tego kłamstwa podważa zaufanie opinii publicznej do akcji protestacyjnej przeciwko reformie oświaty. Na bieżąco reagujemy na te kłamstwa i prosimy Was o to samo!

Koleżanki i Koledzy!

Jeszcze raz dziękujemy za zaangażowanie!

Naszą siłą jest siła naszej organizacji związkowej, która przetrwała niejeden trudny moment w swojej 111-letniej historii.

Sławomir Broniarz
Prezes
Związku Nauczycielstwa Polskiego