Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Będzinie

OGÓLNOPOLSKI PROTEST PRACOWNIKÓW SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI

16 grudzień 2021

SWiN pikieta_plakat