Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Będzinie

Oferta sanatoryjna na 2021 rok

6 listopad 2020

SANATORIUM    Ciechocinek

Zarząd Śląskiej Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów

organizuje wyjazd do  Sanatorium w Ciechocinku w dniach
13.06 – 27.06.2021r.

 

Zgłoszenia z następującymi danymi: imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, numer legitymacji ZNP,  nr telefonu kierować na nr telefonu: 609 494 986 (Barbara Świerad).

Termin zgłoszenia do 15.01.2021 r.

Pobyt rozpoczyna się kolacją w dniu przyjazdu, a kończy się śniadaniem w dniu wyjazdu.

Cena za pobyt będzie podana w lutym 2021r.

Zniżka 15% dla członków ZNP. Dla grupy emerytów powyżej 30 osób ustala się stawkę pobytu z 5% zniżką.

Wpłatę w wysokości 500 zł należy uiścić do 30 stycznia 2021r. na konto: PKO BP o/Ciechocinek 25 1020 5200 0000 4702 0002 1956.

Przejazd zorganizowany, cena zależy od liczby jadących osób.

Przewodniczący Okręgowej SEiR

Zbigniew Dworecki

 

SANATORIUM Nałęczów

Zarząd Śląskiej Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów organizuje wyjazd

do  Sanatorium w Nałęczowie

sierpień 2021r.

 

Zgłoszenia z następującymi danymi: imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, numer legitymacji ZNP,
nr telefonu
kierować na nr telefonu:
609 494 986 (Barbara Świerad).

Termin zgłoszenia do 15 stycznia 2021.

Pobyt rozpoczyna się obiadem w dniu przyjazdu,  a kończy się śniadaniem w dniu wyjazdu.

Cena za pobyt będzie podana w lutym 2021r.

Wpłatę w wysokości 500 zł należy uiścić do 30.01.2021 r. na konto:

Bank Spółdzielczy Nałęczów 67 87 33 0009 0000 1821 2000 0010.

Przejazd zorganizowany, cena zależy od liczby jadących osób.

Przewodniczący Okręgowej SEiR

Zbigniew Dworecki