Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Będzinie

Koleżanki i Koledzy uczestnicy manifestacji NIE DLA CHAOSU zorganizowanej przez ZNP w Warszawie 19 listopada 2016 r.

14 grudzień 2016

Dziękuję nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym, dyrektorom,  rodzicom i uczniom, samorządowcom, przedstawicielom organizacji pozarządowych
– wszystkim tym, którzy są zatroskani o polską szkołę. Dziękuję tym, którzy przyjechali powiedzieć „NIE DLA CHAOSU W SZKOLE”.

W manifestacji wzięło udział około 50 tys. osób. Ze Śląska jechaliśmy autokarami (organizowanymi przez ZNP lub bezpośrednio przez członków rad pedagogicznych z gimnazjów, czy przez organizacje pozarządowe), pociągami, samochodami osobowymi.W 103 autokarach zorganizowanych przez Oddziały ZNP z Okręgu Śląskiego jechali przedstawiciele poszczególnych oddziałów.

Koleżanki i Koledzy,  dziękuję jeszcze raz za zaangażowanie. Dziękuję za to, że jesteśmy razem. Bądźmy silni i nie zrażajmy się nasilonymi atakami na naszą organizację. Róbmy swoje rzetelnie, uczciwie, tak jak dotychczas. I nie dajmy się prowokować.

Naszą siłą jest 111 – letnia historia Związku Nauczycielstwa Polskiego, który przetrwał niejeden trudny moment.

Jadwiga Aleksandra Rezler

Prezes Okręgu Śląskiego
Związku Nauczycielstwa Polskiego

Więcej:

Podziękowanie