Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Będzinie

APEL DO RODZICÓW

15 luty 2017

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego  w Będzinie zwraca się do Rad Rodziców działających przy będzińskich  placówkach oświatowych z apelem o poparcie akcji zbierania podpisów w sprawie przeprowadzenia ogólnonarodowego referendum w sprawie reformy oświaty.

Naszym zdaniem proponowana przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską reforma ustroju szkolnego jest szkodliwa:

– nieuzasadniona merytorycznie

– przygotowana w sposób chaotyczny

– kosztowna

– wprowadzająca bałagan organizacyjny

– zaburzająca proces dydaktyczno-wychowawczy,

co wpłynie w przyszłości na jakość edukacji i poziom kształcenia w polskiej szkole.

Zwracamy się więc do Rodziców zatroskanych o przyszłość edukacyjną swoich dzieci o wsparcie działań zainicjowanych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. W załączeniu przedstawiamy stanowisko ruchu „Rodzice przeciwko reformie edukacji”.

Więcej informacji na stronie www. reforma-szkolna.pl

Działania referendalne mają sens, bo jeszcze możemy zatrzymać niedobrą reformę.

Z wyrazami szacunku

za Zarząd

Prezes Oddziału ZNP w Będzinie

Ewa Koralewska

Załącznik

Stanowisko ruchu Rodzice przeciwko reformie edukacji wobec reformy oświaty doc.