Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Będzinie

8 i 9 grudnia połączone Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej pracowały nad projektami ustaw oświatowych.

14 grudzień 2016

Związek Nauczycielstwa Polskiego zgłosi propozycje poprawek dot. m.in.:

·   utrzymania dotychczasowej struktury szkolnictwa,

· utrzymania obowiązku prowadzenia szkół i przedszkoli przez jednostki samorządu terytorialnego,

·   zapewnienia rodzicom prawa posłania swoich dzieci do szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,

· utrzymania jednorazowego dodatku wyrównawczego w przypadku nieosiągania przez nauczycieli średnich wynagrodzeń,

·   zapewnienia odpraw dla pracowników niepedagogicznych w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę,

·     ustalenia 12-miesięcznego okresu stanu nieczynnego dla nauczycieli.