Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Będzinie

Sanatorium 2022r.

16 wrzesień 2021

SANATORIUM  Ciechocinek

Zarząd Śląskiej Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów

organizuje wyjazd do  Sanatorium w Ciechocinku w dniach
26.06 – 10.07.2022r.

 

Zgłoszenia z następującymi danymi: imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, numer legitymacji ZNP,  nr telefonu kierować na nr telefonu: 609 494 986 (Barbara Świerad).

Termin zgłoszenia do 30.11.2021 r.

Pobyt rozpoczyna się kolacją w dniu przyjazdu, a kończy się śniadaniem w dniu wyjazdu.

Cena za pobyt będzie podana w lutym 2022r.

Zniżka 15% dla członków ZNP. Dla grupy emerytów powyżej 30 osób ustala się stawkę pobytu z 5% zniżką.

Wpłatę w wysokości 500 zł należy uiścić do 30 stycznia 2022r. na konto: PKO BP o/Ciechocinek 25 1020 5200 0000 4702 0002 1956.

Przejazd zorganizowany, cena zależy od liczby jadących osób.

 

Przewodniczący Okręgowej SEiR                         Przewodnicząca Oddziałowej SEiR

Zbigniew Dworecki                                                  Bożenna Cisz