Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Będzinie

Wycieczka ZNP do Kazimierza i Sandomierza