Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Będzinie

Wycieczka do Petersburga 2013