Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Będzinie

VI Ogólnopolski Turniej Pracowników Oświaty w Kręgle im. Krystyny Michalskiej.