Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Będzinie

Manifestacja w Warszawie