Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Będzinie

Ogólnopolska Manifestacja Pracowników Oświaty

27 październik 2016

Koleżanki i Koledzy Prezesi Oddziałów ZNP

Poniżej kilka informacji dotyczących trwającej Ogólnopolskiej Akcji Protestacyjnej ZNP:

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są w biurze Oddziału ZNP nr tel. 32 267 39 32 lub  695 073 365.

Z pozdrowieniami

Ewa Koralewska

ŻÓŁTA KARTKA DLA PANI MINISTER