Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Będzinie

Terminarz

Plan posiedzeń Zarządu Oddziału ZNP w Będzinie na rok 2016 r.

Lp.

Tematyka posiedzeń

Termin


1.

1.Zebranie wyborcze

14

styczeń


2.

1. Ukonstytuowanie Zarządu Oddziału.

2.Sprawozdanie z realizacji budżetu Oddziału w 2015 r.

3.Przedstawienie projektu budżetu Oddziału na 2016 r.

4.Organizacja imprez związkowych: kulig, bal noworoczny dla dzieci, Sylwester BIS, turniej w skrabble.


21

styczeń


3.

1.Przedstawienie projektów dokumentów pracy Oddziału na 2016 rok:

planu pracy Zarządu Oddziału

planu posiedzeń Zarządu i Prezydium Zarządu Oddziału.

2.Analiza wypłaty dodatku uzupełniającego
dla nauczycieli.

3.Propozycje wniosków na „Złotą dznakę ZNP”

4.Organizacja szkolenia dla członków ZNP.

5.Organizacja imprez związkowych-wycieczki.

 

 10
marzec


4.

3.Ruch służbowy- działania Oddziału w zakresie ochrony miejsc pracy nauczyciel i oraz pracowników administracji i obsługi.

2.Stan SIP Na placówkach oświatowych.

3.Analiza pracy sekcji zawodowych- SWP, SB

4.Organizacja Biesiady na zamku


 

5

maj


5.

1.Analiza budżetu Oddziału za okres styczeń- maj 2016 r.

2.Dyżury w czasie wakacji


9

czerwiec


6.

1.Przygotowanie szkolenia prezesów ognisk.

2.Organizacja DEN


15

    wrzesień


7.

1.Listopad miesiącem pracowników niepedagogicznych.

2.Wnioski na odznaczenia związkowe, państwowe, resortowe.


17

listopad


8.

1.Analiza działalności ZNP w Będzinie w 2016r.

2.Opracowanie planu pracy na 2017 r.

3.Przedłożenie projektu budżetu na 2017 r.


8

grudzień